Basisprincipes voor de behandeling van diabetische voetwonden

Op basis van de huidige kennisstand kunnen de volgende methoden voor de behandeling van het diabetisch voetsyn- droom als effectief worden beschouwd: consequente ont- lasting van de aangedane voetgebieden, herhaaldelijk en toereikend mechanisch debridement, fasegerichte vochtige wondbehandeling, medicamenteuze en chirurgische reiniging van infecties en, indien nodig, reconstructies en interventies ter verbetering van de doorbloeding, met inachtneming van de bijzonderheden van arterieel vaatlijden bij diabetici. Be- handelmethoden, zoals het gebruik van hyperbare zuurstof (HBO), toepassing van bioengineered tissues en groeifac- toren of biomechanische wondbehandeling door middel van vliegenlarven, moeten gezien worden als aanvulling op de basisbehandeling en niet als vervanging daarvan. Ze mogen pas na een strikte indicatiestelling worden uitgevoerd.