De ontstekingsfase

Fase 1: De Ontstekingsfase

De trombocyten of bloedplaatjes vormen een stevige fibrine prop waarmee de
bloeding wordt gestelpt‚ Bacterien die in de wonde terecht zijn gekomen, worden in
eerste instantie opgeruimd door neutrofiele granulocvten Daarna ruimen macrofagen
het restant op.