Doelstellingen

Na het instuderen van dit hoofdstuk kan de gebruiker:

  • Een omschrijving geven van een wond
  • een omschrijving geven van de verschillende stadia van de wondgenezing
  • een omschrijving geven van verschillende typen wondgenezing
  • een omschrijving geven van factoren die de wondgenezing beïnvloeden