Doelstellingen


Na het instuderen van dit hoofdstuk kan de gebruiker:
• een omschrijving geven van het uitzicht van een wond en omschrijven hoe
het uitzicht bepalend kan zijn voor de behandelingskeuze
• een verantwoorde keuze maken voor een meet instrument
• een verantwoorde keuze maken voor een wondobsewatie instrument en dit
gebruiken in de praktijk