Wondverbanden

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte verbanden voor
de behandeling van chronische vvonden.

Deel 1


Het eerste gedeelte bestaat uit een groepering van de verbanden naar gelang hun
gemeenschappelijke eigenschappen De reden vvaarom voor deze specifieke
indeling gekozen werd, wordt per verbandcategorie beschreven. Een overzicht van
de specifieke verbandeigenschappen kan opgevraagd vvorden.

Deel 2


In het tweede deel wordt de mogelijkheid geboden om aan de hand van gewenste
verbandeigenschappen een geschikt verband te kiezen. De eigenschappen van het
gekozen verband en de aandachtspunten worden weergegeven. Een
gebruiksvriendelijk overzicht wordt beschikbaar gesteld.
Ga naar: