Doelstellingen

Na het instuderen van dit hoofdstuk kan de gebruiker:

• een omschrijving geven van het doel van wondclassificatie
• een omschrijving geven van de moeilijkheden bij het classificeren van wonden
• een omschrijving geven van de eigenschappen van een goed classificatiesysteem
• een omschrijving geven van de classificatie van vvonden op basis van hun etiologie en chroniciteit.