Toilettraining

Toilettraining

De toilettraining is erop gericht om de kritieke volle toestand van de blaas als het ware door een preventieve lozing te voorkomen. Voorwaarde voor een praktische uitvoering van toilettrainingen is dat er een nauwkeurig mictieprotocol wordt opgesteld.

In een volgende fase worden de tijdstippen van de “preventieve” toiletbezoeken vastgesteld. Dat gebeurt voor elke patiënt afzonderlijk aan de hand van een eigen mictieprotocol. Bij die toilettraining is het de taak van de “trainer” om de patiënt net zo lang aan een tijdig toiletbezoek te herinneren totdat deze zich het nieuwe ritme helemaal eigen heeft gemaakt en uit zichzelf op de afgesproken tijden naar het toilet gaat – ook als hij nog geen aandrang voelt.