Desinfectie

Handhygiëne – een oproep tot actie

Het is belangrijk dat wordt voorkómen dat micro-organismen van de ene patiënt naar de ander patiënt worden overgedragen.

Een goede handhygiëne door zorgmedewerkers wordt beschouwd als de meest effectieve manier om ziekenhuisinfecties te voorkomen.
Hoewel de richtlijnen ten aanzien van deze handhygiëne reeds lange tijd aanwezig zijn, worden deze richtlijnen slecht gevolgd. Uit recent onderzoek blijkt dat er in minder dan 40% van de relevante gelegenheden ook daadwerkelijk handhygiëne wordt toegepast. Geschat wordt dat het aantal ziekenhuisinfecties met 40 tot 50% kan dalen als deze richtlijnen optimaal worden nageleefd.

Wetenschap, competentie en verantwoordelijkheid
Meer dan 1,4 miljoen mensen over de hele wereld lijden op enig moment aan een infectie die ze in het ziekenhuis hebben opgelopen. Dit is verontrustend en vraagt nadrukkelijk om actie.

Ziekenhuisinfecties brengen ernstige gevolgen voor zowel patiënten als gezondheidszorginstellingen met zich mee:
langdurig ziekenhuisverblijf, toename van de morbiditeit en niet zelden ook van de letaliteit, evenals de daaruit voortvloeiende zware belasting voor de economie.

No Excuses / no Tolerance

De N.E.T.-strategie (No Excuses / no Tolerance) van Elaine Larson vat samen wat momenteel wetenschappelijk bekend is over ziekenhuisinfecties: de te nemen maatregelen om ziekenhuisinfecties te voorkomen en te behandelen liggen voor de hand. In dit verband mag het niet naleven van handhygiëne niet langer worden goedgepraat (‘no excuses’) of door de vingers worden gezien (‘no tolerance’).

Naleving redt levens en bespaart kosten. Maar naleving is intrinsiek verbonden met productacceptatie. Het ideale handdesinfectiemiddel dient enerzijds veiligheid te bieden door middel van een wetenschappelijk en uitputtend bewezen werkzaamheid tegen alle klinisch relevante micro-organismen. Anderzijds is het van groot belang dat de huid het desinfectiemiddel verdraagt. Het dient wetenschappelijk bewezen te zijn en in de praktijk te overtuigen.

Het gebruik van een handdesinfectiemiddel op alcoholbasis vormt een van de belangrijkste maatregelen om infectie te voorkomen. Daarnaast blijkt dat gezondheidswerkers zo’n desinfectiemiddel beter accepteren wanneer dit door de huid goed wordt verdragen. Dit verbetert de naleving. In tal van Europese landen wordt deze geavanceerde desinfectie al jaren gebruikt. En sinds de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hun richtlijnen voor handhygiëne in zorgsituaties publiceerden, heeft de inwrijfbehandeling met handalcohol internationaal een vaste plaats verworven als de meest effectieve en meest huidvriendelijke maatregel om kruisbesmetting via de handen van medewerkers in de gezondheidszorg te voorkomen.