1

 

ACUTE WONDEN

 

BLAREN / BLISTERS OP HANDEN EN HIELEN

2

Handen wassen en ontsmetten.

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

3

REINIGEN VAN
DE WOND IS WENSELIJK
INDIEN BLAAR OPEN IS
(LEIDINGWATER IS VOLDOENDE)

INDIEN ONTSMETTEN
WENSELIJK IS

(ROODHEID, PIJN,
GEZWOLLEN, ...):
ISO-BETADINE DERMICUM

4

BLAAR
HINDERT
NIET

5

BLAAR
HINDERT
LEKKAGE, PIJN, ...

6

BLAAR INTACT
LATEN
EVENTUEEL
BEDEKKEND
VERBAND

7

ONTSMET MET
ISO-BETADINE DERMICUM®

 

KNIP BLAAR IN OF
VERWIJDER BLAAR MET
STERIELE SCHAAR

8
9

afbeelding

GROTERE
BLAREN:
10

afbeelding

KLEINE BLAREN
THV HIEL: