1

 

ACUTE WONDEN

 

GAPENDE WOND DOOR TRAUMA

2

Handen wassen en ontsmetten.

 

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

3

REINIG / SPOEL
DE WOND MET
LEIDINGWATER OF
EQUIVALENT

4

OEFEN EEN BLIJVENDE
LICHTE DRUK OP DE
WOND UIT MET EEN
STERIEL KOMPRES,
INDIEN DE WOND NOG
BLOEDT

5

BIJ ONZEKERHEID EN/OF
GAPENDE WOND >4 CM,
DOORVERWIJZEN NAAR ARTS
(HECHTEN).

 

+ DE WOND, BEDEKT MET HET
STERIEL KOMPRES, EVENTUEEL
OMZWACHTELEN MET
PEHA-HAFT.

6

afbeelding

PEHA-HAFT®
+ MEDICOMP®
7

ONTSMET
MET EEN ANTISEPTICUM
(ISO-BETADINE® DERMICUM)
BIJ RISICO PATIËNT
(BV BIJ DIABETES PATIËNT,
CHEMOTHERAPIE,
IMMUNSUPPRESSIEVE
PATIËNT,...)

8

INDIEN DE WOND
<4CM EN ER ZIJN
GEEN PEZEN OF BOT
ZICHTBAAR: DE HUID
REPONEREN

9

afbeelding

(cfr bijscholing)

10

OF PLAATS
EEN STERIEL KOMPRES
OP DE WOND.
BEST BLIJVEN AANDRUKKEN.
DIT STOPT NIET ALLEEN DE
BLOEDING, MAAR BEPERKT
OOK DE HEMATOOMVORMING
EN HET INFECTIERISICO.

11

afbeelding