1

ACUTE WONDEN

KLEINERE BIJT- EN KRABWONDEN

(hond, kat, mens, ...)*
2

Handen wassen
en ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

3

REINIG DE WOND ZO MOGELIJK LANGDURIG MET LEIDINGWATER
ÉN ONTSMET DE WOND MET ISO-BETADINE® DERMICUM

4

WEGENS HOGE KANS OP BESMETTING BIJ DIT TYPE WONDEN WORDT EEN CONSULT BIJ DE ARTS AANGERADEN. NAGAAN OF TETANUS VACCIN HERHAALD DIENT TE WORDEN (ARTS)

5

OPSTARTEN ANTIBIOTICA (GEEN LOKALE) IS WENSELIJK (ARTS) EN ZEKER BIJ PERSONEN MET VERHOOGDE RISICO’S OP INFECTIES (DIABETES, IMPLANTATEN, VERMINDERDE IMMUNITEIT,...)

6

OOK BIJ NIET GEHOSPITALISEERDE PATIËNTEN IS OPVOLGING VAN DE WOND NOODZAKELIJK

7

afbeelding

8

WONDVERBAND DIENT EEN GEMAKKELIJKE INSPECTIE TOE TE LATEN:

9

afbeelding

OF