1

 

ACUTE WONDEN

 

SNIJWONDEN KLEIN

 

(vinger)
2

Handen wassen en ontsmetten.

 

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

3

REINIG DE
WOND MET
LEIDINGWATER
OF EQUIVALENT

 

(TENZIJ CLIENT DIT
THUIS AL DEED)

4

OEFEN LICHTE DRUK
UIT OP DE WOND INDIEN
DEZE NOG BLOEDT
+ DROOGDEPPEN(1)

 

ZO MOGELIJK:
GETROFFEN LICHAAMSDEEL
OMHOOG HOUDEN

5

ONTSMET
MET EEN ANTISEPTICUM
(ISO-BETADINE® DERMICUM)
INDIEN GEWENST

 

+ DROOGDEPPEN(2)
(BV DIABETES, CHEMOTHERAPIE,
IMMUUNSUPPRESSIEVE
PATIËNT, ...)

6

(maximum 3 uren)

7