1

 

ACUTE WONDEN

 

SPINNENBETEN

 

ERNST VAN DE SYMPTOMEN
HANGT AF VAN DE SOORT SPIN
Meer en meer exoten in België.
2

Handen wassen en ontsmetten.

 

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

3

1.   PRIKPLAATS WASSEN
......MET WATER EN ZEEP
2.   LOKAAL KOUD WATER KOMPRES
......MEDICOMP®, HOT/COLD PACK)
3.   GETROFFEN LICHAAMSDEEL OMHOOG
......HOUDEN INDIEN ARMBEET
4.   INFECTIERISICO IS REËEL
5.   TETANUSVACCINATIE? (ARTS)

4

ANTIGIF CENTRUM
TELEFOON: 070 245 245

 

ANTIGIF CENTRUM DIEREN
www.antigifcentrum.be