1

.
.

ACUTE WONDEN

 

TEKENBEET

 

•     MEESTAL PIJNLOOS EN MINEURE TEKENEN
......(ROODHEID, ZWELLING).
......
•     CAVE ZIEKTE VAN LYME
......BORRELIOSE)
2

Handen wassen en ontsmetten.

 

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

3

•   VERWIJDER DE TEEK VOORZICHTIG MET EEN
....FIJNE TANG ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE HUID.
•   NIET MET BLOTE HANDEN VERWIJDEREN.
•   SLUIT DE TEEK INDIEN MOGELIJK OP IN EEN
....CONTAINERTJE ALS BEWIJS.
•   WAS UW HANDEN EN DE BEETPLAATS.
•   GEBRUIK WARM WATER EN ZEEP, ALCOHOL
....OF JODIUM.
•   BEDEK DE INSTEEKPLAATS MET MEDICOMP®
....KOMPRES EN PEHA-HAFT®.

4

afbeelding

5

WANNEER ARTS INFORMEREN?

•   TEEK IS NIET VOLLEDIG TE VERWIJDEREN.
....(verhoogt het risico op de ziekte van Lyme)
•   DE UITSLAG VERSCHIJNT MEESTAL BINNEN
....DRIE TOT 14 DAGEN.
....TYPISCH: ERYTHEMA MIGRANS
•   DE HUIDUITSLAG BREIDT UIT.
•   BIJ GRIEPACHTIGE VERSCHIJNSELEN.
•   INFECTIE.