Hoe zit het eigenlijk met RSI?

Bij het regelmatig en herhaaldelijk aanleggen van incontinentieslips, moeten verzorgenden soms een ongemakkelijke houding aannemen, die in sommige gevallen tot RSI kan leiden.

Wat is RSI?

RSI (repetitive strain injury) is een algemene term die wordt gebruikt om de pijn te beschrijven die wordt gevoeld in de spieren, zenuwen en pezen als gevolg van herhaalde bewegingen en overbelasting van onderarmen en ellebogen, polsen en handen, nek en schouders.

RSI staat ook bekend als werkgerelateerde aandoening aan de bovenste ledematen of niet-specifieke pijn aan de bovenste ledematen.

Wat zijn de oorzaken van RSI?

RSI houdt verband met overbelasting van spieren en pezen in het bovenlichaam. Bepaalde zaken lijken het risico op RSI te verhogen, zoals:

  • repeterende bewegingen
  • een intensieve activiteit gedurende langere tijd uitvoeren zonder rust
  • een slechte houding of activiteiten waardoor u in een ongemakkelijke houding moet werken.

Het is belangrijk dat u in een comfortabele omgeving werkt die naar behoren is aangepast. Werkgevers hebben er veel belang bij om werk-gerelateerde RSI terug te dringen en te voorkomen.

Het aanleggen van incontinentieproducten kan onder andere RSI veroorzaken als gevolg van herhaalde bewegingen en overbelasting van de gewrichten.