Selecteer een pagina

Kosten en vergoedingen

Continentiehulpmiddelenzorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat u meestal niet hoeft te betalen voor deze zorg. Maar er zijn uitzonderingen.

Volgens de Zvw worden absorberende en afvoerende hulpmiddelen onder voorwaarden vergoed. Wasbaar incontinentiemateriaal, incontinentiekleding en producten voor huidverzorging en bedbescherming worden meestal niet vergoed.

Alle zorgverzekeraars vergoeden het hulpmiddel alleen als het is voorgeschreven door een bevoegde zorgverlener. Daarbij brengen zij eerst het eigen risico in rekening. Dit kunt u teruglezen in de verzekeringsvoorwaarden bij uw zorgpolis.

De voorwaarden kunnen verschillen per zorgverzekeraar en per polis. Lees dus de voorwaarden in uw polis. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie vindt u ook hier:

Patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All
www.bekkenbodem4all.nl/zorginfo

Dwarslaesie Organisatie Nederland
www.dwarslaesie.nl

Incoclub lotgenoteninitiatief
www.incoclub.nl/zorginfo

Meer informatie over de soorten continentiehulpmiddelen is te vinden op:

Vilans Hulpmiddelenwijzer
www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/