Selecteer een pagina

Voorschrijven en selecteren

Bij de keuze voor het continentiehulpmiddel dat het beste bij u past zijn altijd meerdere mensen betrokken.

U kunt uw continentieprobleem zelf signaleren, maar dit kunnen ook uw mantelzorger of (wijk)verpleegkundige zijn. Uw eerste contact is dan de huisarts. Die beoordeelt de klachten en onderzoekt de oorzaak. Hij of zij stelt dan een of meer behandeling(en) of verwijzingen voor. Bijvoorbeeld

• voedings- en/of leefstijladvies
• medicatie
• oefentherapie bij de bekkenfysiotherapeut• medisch specialist
• continentiehulpmiddel(en).

De vaststelling dat u een continentiehulpmiddel nodig hebt, kan ook voortkomen uit onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of revalidatie-instelling.

Een zorgverlener die gespecialiseerd is in continentie begeleidt u in het maken van de juiste keuze. Die zorgverlener kan de praktijkondersteuner van de huisarts zijn. Maar het kan ook een continentieverpleegkundige van de thuiszorg of een andere zorginstelling zijn. Of een continentiezorgverlener in een apotheek of medisch speciaalzaak.

Wie het ook is, het uitgangspunt voor de keuze van het continentiehulpmiddel(en) is altijd uw functioneren in het dagelijks leven. U bent zelf degene die dit het best kan vertellen. Doe dit dus open en eerlijk, ook als uw situatie verandert, dan komt u samen tot het beste resultaat