Anatomie en fysiologie

Veel verschillende soorten wonden, en ook chirurgische incisies, leiden tot letsel van de huid. Het lichaam is meestal in staat deze wonden weer spontaan te sluiten om de oorspronkelijke functies van zijn beschermende omhulsel zo snel mogelijk te herstellen.

Bij dit proces spelen zich in de verschillende lagen van de huid talrijke herstelmechanismen af. De grote verscheidenheid van cellen, waarvan sommige uit het bloed afkomstig zijn, speelt daarbij eveneens een rol. Om deze processen beter te begrijpen zullen we in de eerste hoofdstukken aandacht besteden aan de structuur van de gezonde huid, vervolgens de diversiteit in wonden en de wijze waarop deze wonden genezen.

Om een wond effectief te kunnen behandelen is een juiste classificatie van de wond (zwarte, gele of rode fase) zoals deze door het WCS (Woundcare Consultant Society) wordt voorgesteld, een goed uitgangspunt, waaraan we in hoofdstuk 4 aandacht besteden. Na het vaststellen van het soort wond en de wondgenezingsfasen, komen we in het doolhof van aangeboden producten, waarmee de wond kan worden behandeld.

In hoofdstuk 5 wordt echter helderheid geboden ten aanzien van de materialen die ons ter beschikking staan en welke het beste passen bij de behandeling.Ons voornaamste doel is geweest het verschaffen van nuttige informatie en tips voor de praktische toepassing en advisering.