Dermis

De dermis kan gezien worden als een sponsachtige, waterachtige structuur bestaande uit een netwerk van collageen en
elastinevezels die zorgen voor de elasticiteit van de huid. In de dermis kunnen twee lagen onderscheiden worden: de
papillaire laag (stratum papillare) en de reticulaire laag (stratum reticulare).

epidermis. Hiertissen bevinden zich fine lissen van capillairen die zorgen voor de voeding van de epidermis. Ook de
lymfevaten beginnen hier. Het stratum papillare bevat ook talrijke vrije zenuwuiteinden die zich vertakken in de
epidermis en verder in temperatuurreceptoren en tastzinorganen (tastlichaampjes van Vater-Pacini en Meisner)

De vrije bindweefselcellen omvatten fibroblasten, macrofagen, mastcellen, lymfocyten, plasmacellen, eosinofiele granulocyten en monocyten. De beweeglijke fibroblasten defferentiëren zich tot fibrocyten die onderling verbindingen
vormen door middel van hun lange uitsteeksels en zo een driedimensionaal netwerk vormen. De andere vrije cellen van
het bindweefsel zijn ondredelen van het endogene afweersysteem. De vrije ruimte (interstitium) tussen de cellen en de
vezelige elementen is gevuld met een gelei-achtige vloeistof, de intercelluaire substantie. De cellen kunnen zich in deze
situatie vrij bewegen.