Langerhanscellen

Langerhanscellen zijn dentrische (vertakte) huidcellen die een belagrijke rol spelen bij het immuumsysteem. Ze bevinden zich in de basale laag van de epidermis. Bij het binnendringen van micro-organismen in de huid nemen de langerhanscellen antigenen op van de binnendrngers. De langehanscellen transporteren de antigenen naar een lymfeklier waar de antigenen aangeboden worden aan nog ongespecialiseerde T lymfocyt. De langerhanscellen zijn verantwoordelijk voor de regulatie van het ontwikkelingsproces van de cytotoxische T lymfocyt, de productie van antilichamen door de B lymfocyten en de activatie van macrofagen.