Inleiding Anatomie en Fysiologie

Inleiding

De huid van een volwassen, gezond persoon is het grootste orgaan van het lichaam en is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het totale lichaamsgewicht. De oppervlakte van de huid is ongeveer 2 m2 (Butcher & White, 2006). De huid vervult tal van functies. Zij vormt niet alleen een barrière tegen mechanische invloeden zoals druk of wrijving, schadelijke chemische stoffen, hitte, koude, irradiatie (zoals UV-straling) en het binnendringen van micro-organismen, maar is ook van essentieel belang voor het handhaven van de vochtbalans van het lichaam. Verder reguleert zij de temperatuur en brengt prikkels over via receptoren voor tastzin, drukzin, temperatuurzin en pijnzin. De noodzaak om al deze taken te vervullen verklaart de gecompliceerde structuur van de huid.

De talrijke functies die onze huid moet vervullen worden weerspiegeld in een gecompliceerde structuur. Van buiten het lichaam naar binnen bestaat de huid uit 3 lagen: