Macrofagen

Een macrofaag is een grote monoculaire cel (diameter 12-20 ??m die in staat is resten van dode of beschadigde lichaamseigen cellen, veranderd intercellulair materiaal, lichaamsvreemde cellen (bijv. micro-organismen) en inerte deeltjes in zich op te nemen door middel van fagocytose en pinocytose.