Mogelijkheden van drukontlasting

Mogelijkheden van drukontlasting

Biomechanische veranderingen zijn, zoals reeds opgemerkt, vaak het gevolg van een diabetische neuropathie en leiden tot een andere drukbelasting van de voetzool. De combinatie van een diabetische neuropathie en voetmisvormingen verhoogt het risico op ulcera. Consequente drukontlasting is daarom een essentiële voorwaarde om voetulcera te voorkomen en te genezen.

 

Schoen ter ontlasting van bepaalde voetgedeelten (i.c. de voorvoet, firma Thanner), waardoor de mobiliteit van patiënten met voetzool- en teenwonden tijdens het genezingsproces behouden blijft

 

 

De volgende behandelmethoden blijken hierbij de genezing te bespoedigen en te garanderen: bedrust, gebruik van een rolstoel en de toepassing van de zogenoemde “total contact cast”(gipsbehandeling) en schoenen ter ontlasting van bepaalde voet- gedeelten.139 De voor- en nadelen van de beide laatstgenoemde methoden worden hieronder nog uitvoeriger beschreven.

 

 

Gemodificeerd Allgöwer-loophulpmiddel voor maximale drukontlasting bij patiënten met acute diabetische osteoartropathie

 

 

 

 

 
 

Gipsbehandeling in het kader van een “total contact cast” (TCC) is momenteel in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de gouden standaard op het gebied van drukontlasting bij diabetische plantaire drukwonden van de voet.139, 140, 141 Tegenover een relatief korte genezingstijd en een drukvermindering van 75% tot 85% staan de hoge kosten van circa USD 200, de noodzaak van regelmatige verwisseling, het gevaar van infecties en de moeilijkere controle van de toestand van de voet.142 De in Duitsland vermoedelijk meest toegepaste methode voor drukontlasting is het gebruik van schoenen ter ontlasting van bepaalde voetgedeelten. Deze loophulpmiddelen zijn in vergelijking met gipsbehandeling aanzienlijk goedkoper en de genezingstijd en omvang van de drukontlasting verschillen maar miniem van TCC.140 In een casestudy kon 96% van de wonden van patiënten met schoenen ter ontlasting van de voorvoet gemiddeld binnen 70 dagen genezen worden.

De ulcera van patiënten zonder dergelijke loophulpmiddelen genazen slechts in 59% van de gevallen, waarbij de gemiddelde genezingstijd 118 dagen bedroeg. Bij de helft van de patiënten zonder loophulpmiddelen was een ziekenhuisopname noodzakelijk. Van de 26 voetpatiënten die over schoenen ter ontlasting van de voorvoet beschikten, moest daarentegen slechts één patiënt worden opgenomen.143 De belangrijkste problemen die bij het gebruik van deze hulpmiddelen door patiënten genoemd worden, omvatten blaren en drukplekken, pijn aan de gewrichten, een moeizame pas als gevolg van het hoogteverschil tussen de schoenen en het breken van de zool.142 Andere behandelmethoden voor drukontlasting die door de poli van het Marienkrankenhaus in Soest in bijzondere gevallen (bijv. misvorming bij osteoartropathie met ulcusvorming) toegepast worden, zijn Allgöwer-loophulpmiddelen, Aircast-braces en orthesen.