*** Wondrandanalyse

*** Tekst achter de fotootjes zijn links naar pagina’s op hartmann-academie.nl.
De onderste naar een niet bestaande pagina!

Wondrandanalyse

Vooral bij chronische wonden is het erg belangrijk de wondranden en het omliggende gebied zorgvuldig te observeren en te beoordelen. Hieruit kunnen namelijk enerzijds conclusies worden getrokken ten aanzien van het genezingsproces en soms zelfs de oorzaak van de onderliggende aandoening, en anderzijds wordt daardoor duidelijk of de gekozen therapie en het verbandmateriaal geschikt is en hoe goed deze worden verdragen.

Procedure

Op de volgende pagina´s willen wij u graag adviezen aan de hand doen voor een differentiële diagnose van door u te behandelen beenulceraties. De aangereikte suggesties zijn niet alomvattend, maar concentreren zich op veranderingen in de status van de wondranden. Om de juiste diagnose te kunnen stellen, moet natuurlijk het totaalbeeld worden meegenomen, niet alleen de status van de wondranden. Het beoordelen van de wondranden helpt u echter aardig op weg.

Bij de analyse van de wondranden wordt systematisch te werk gegaan aan de hand van klinische beelden, die voor de eerste stap als volgt zijn ingedeeld:

  • Kleur van de wondranden
  • Integriteit van het epitheel
  • Onvoldoende aangegroeide wondranden
  • Pijnlijke wondranden

Deze vier hoofdcriteria brengen u via de beschreven symptomen met elke pagina dichter bij het aanwezige klinische beeld.

Op het laatste niveau vindt u naast een beschrijving met foto´s informatie over de verschillende ziektebeelden en behandelingsadviezen.

Bepaal het symptoom:

Kleur van de wondranden
Integriteit van het epitheel
Onvoldoende aangegroeide wondranden
Pijnlijke wondranden