*** Integriteit van het epitheel

*** Foto’s en teksten achter foto’s bevatten links naar pagina’s op hartmann-academie.nl

Integriteit van het epitheel

Elk defect van het epitheel moet zorgvuldig worden onderzocht. Blaren en oppervlakkige erosies van de perilaesionale huid kunnen ook een aanwijzing zijn voor een contactdermatitis of een huidirritatie en op mechanisch trauma duiden dat wordt veroorzaakt door het verband. Om de voorkomen dat de ulceratie zich uitbreidt, moet de oorzaak worden achterhaald.

Bepaal het aspect

Bulleuze verandering van de perilaesionale huid
Erosies van de perilaesionale huid