Bulleuze verandering van de perilaesionale huid

Bulleuze verandering van de perilaesionale huid

Overzicht

Bulleuze veranderingen zijn kleine blaasjes die sereus vocht, pus of extravasculaire erytrocyten (gevuld met bloed) bevatten. Qua grootte van de blaasjes wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine blaasjes (met een diameter van minder dan 0,5 cm) en huidblaren (grote blaar met een diameter van meer dan 0,5 cm). Naast de omvang is ook de locatie van de blaar van belang.

Intraepitheliale blaren kunnen voorkomen bij een allergische contactdermatitis, huidirritaties en zeldzame genetische afwijkingen en autoimmuunaandoeningen. Bij genetische defecten en enkele autoimmuunziekten kunnen op het contactvlak tussen het epitheel en de dermis blaren ontstaan. Subepidermale blaren zijn een hoofdkenmerk van erfelijke blaarvormende huidziekten, bijvoorbeeld epidermolysis bullosa dystrophica (EBD). Er zijn maar weinig patiënten bekend met deze ziekte. De behandeling van deze overwegend jonge patiënten is echter uiterst lastig en vereist speciale vakkennis.

Intraepitheliale blaar

Junctionele blaar

Subepidermale blaar

  • Allergie
  • Irritatie
  • Wrijvingsblaar (bijvoorbeeld door te nauwe schoenen)
  • Genetische defecten (bijvoorbeeld epidermolysis simplex)
  • Autoimmuunaandoeningen (bijvoorbeeld bulleus pemfigoïd)
  • Genetische defecten (bijvoorbeeld epidermolysis junctionalis)
  • Genetische defecten (bijvoorbeeld epidermolysis bullosa hereditaria)
  • Autoimmuunaandoeningen (bijvoorbeeld epidermolysis bullosa acquisita)
Laat geen littekens achter Kan littekens achterlaten Laat littekens achter

Welke differentiële diagnose is van toepassing?

 

Contactdermatitis

 

Toxische dermatitis

 

Mechanische dermatitis