Een bruine kleur

Een bruine kleur

Overzicht

Bruine verkleuringen kunnen het gevolg zijn van pigmentafzettingen (melanine) in de huid of van hemosiderineafzettingen bij patiënten met een al jaren bestaande veneuze insufficiëntie en veneuze hypertonie. De melanineproductie wordt zichtbaar als de huid blootgesteld is geweest aan UV-straling, bijvoorbeeld na het zonnen, maar ook ten gevolge van een ontstekingen en de aansluitende wondgenezing (post-inflammatoire hyperpigmentatie). Bij vrouwen kan ook een hormoongerelateerde afzetting van melanine in het gelaat (chloasma uterium) optreden.

Veneuze hypertonie is een combinatie van post-inflammatoire hyperpigmentatie en hemosiderineafzettingen in het bindweefsel.

Aanvullende differentiële diagnostiek

Hemosiderineafzettingen