Pijn die is gerelateerd aan het verwisselen van het verband

Pijn die is gerelateerd aan het verwisselen van het verband

Overzicht De pijnwaarneming bij het verwisselen van het verband kan verschillende oorzaken hebben, aangezien het hierbij gaat om een samenloop van omstandigheden die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van de pijn. De pijnwaarneming wordt in dit geval ook beinvloed door de mate van pijn in rust die al berust op een onderliggende aandoening, zoals bijvoorbeeld bij arteriële insufficiëntie of een ontsteking / infectie. Tot slot hangt de pijnwaarneming ook af van de individuele pijngevoeligheid en de staat waarin de patiënt verkeert. Pijnwaarneming is dan ook een complex samenspel van medische en psychische factoren. De betekenis van individuele parameters is door deskundigen in het positiedocument “Pijn bij het verwisselen van verband” van de European Wound Managment Association (EWMA) [Europese organisatie voor wondmanagement] samengevat (het document kan op www.ewma.org worden opgevraagd).

De volgende adviezen worden aangereikt om de pijnwaarneming te verminderen die wordt veroorzaakt door psychische stress:

  • Kies een stressarme, rustige omgeving.
  • Vertel de patiënt wat u gaat doen en hoe u dat gaat doen.
  • Zorg ervoor dat de patiënt comfortabel ligt of zit.
  • Voorkom dat de wond lang droog is (gevaar voor uitdrogen). Dit kan de brandende pijn voorkomen.
  • Vermijd extreme temperatuurschommelingen, hyperosmolaire en hypertonische oplossingen en extreme pH-waarden (alkalisch, zuur).
  • Als er sprake is van hyperalgesie (overmatige pijngevoeligheid), kunt u preventieve maatregelen ter beheersing daarvan overwegen.
  • Assistentie van een pijnspecialist zou een oplossing kunnen zijn.

Aanvullende differentiële diagnostiek

Hyper- / hypotonisch verband of bijtende substanties