Pijn die niet gerelateerd is aan het verwisselen van het verband

Pijn die niet gerelateerd is aan het verwisselen van het verband

Overzicht

Vanwege de voortdurende irritatie door ontstekingsmediatoren hebben veel patiënten met chronische wonden een verlaagde pijndrempel. Gevoelige patiënten kunnen lichte nociceptieve stimulatie ervaren als ondraaglijke pijn. De pijnwaarneming kan golfvormig verlopen, met plotseling optredende pijnepisodes of een continu, gelijkblijvend pijnniveau. De pijnwaarneming wordt beinvloed door verschillende psychologische factoren. Een sterk angstgevoel kan de pijndrempel en de pijntolerantie verlagen.

Welke differentiële diagnose is van toepassing?