Acute oppervlakkige of diepe veneuze trombose

Acute oppervlakkige of diepe veneuze trombose

Definitie

Pijn die wordt veroorzaakt door een trombose van de oppervlakkige of diepe beenvenen

Opmerkingen

Een oppervlakkige veneuze trombose is direct palpeerbaar. Getromboseerde vaten zijn pijnlijke, harde structuren in het vetweefsel. Er kan sprake zijn van oppervlakkige roodheid (erytheem).

De symptomen van een diepe veneuze trombose omvatten eenzijdige zwelling van de getroffen extremiteit, omdat het getromboseerde bloedvat de terugstroom van het bloed belemmert. De pijn is dan diffuser. Er zijn verschillende risicofactoren voor een diepe veneuze trombose. In de volgende gevallen is er sprake van een verhoogd risico:

  • Er is reeds eerder een veneuze trombose opgetreden
  • Bij geïmmobiliseerde patiënten
  • Adipositas
  • Myocardinfarct
  • Acute respiratoire insufficiëntie
  • Tumoren (uitzaaiend adenocarcinoom)
  • Leeftijd > 40 jaar
  • Verworven of aangeboren stollingsafwijkingen (hypercoagulatie)

Behandelingsadviezen:

Om de diagnose te kunnen stellen, wordt in de meeste gevallen een vaatechografie verricht. De behandeling bestaat voornamelijk uit het toedienen van heparine en vitamine-K-antagonisten in combinatie met compressietherapie. De gevaarlijkste complicatie is een longembolie.