Arteriële insufficiëntie

Arteriële insufficiëntie

Definitie

Pijn die wordt veroorzaakt door arteriële insufficiëntie

Opmerkingen

Bij ernstige arteriële insufficiëntie neemt de pijnwaarneming toe. Aanvankelijk wordt de pijn waargenomen in de spieren bij lichamelijke inspanningen, bijvoorbeeld een stevige wandeling. Met het voortschrijden van de aandoening wordt het traject dat men kan afleggen zonder pijn steeds korter. In een later stadium is er vooral sprake van pijn in rust en trofische veranderingen. Uiteindelijk ontstaat necrose door een gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen (afbeelding).

 

Behandelingsadviezen:

Bij pijnlijke beenulcera die niet genezen moet een arteriële vaatafsluiting worden uitgesloten. Dat gebeurt door het bepalen van de enkel-arm-index (EAI). Als die waarde onder 0,7 ligt, kan een arteriële vaatafsluiting de oorzaak zijn van de niet genezende ulcus. In dat geval moet door een vaatspecialist worden beoordeeld, of vaatchirurgie dan wel een conservatieve behandeling is geïndiceerd. Bij sommige patiënten kan met vakkundige wondzorg en individueel gekozen wondverbanden de genezing van de wond worden bewerkstelligd.