Neuropathie

Neuropathie

Definitie

Een neuropathie gaat gepaard met diffuse pijnwaarneming zonder zichtbare veranderingen aan de betreffende extremiteit. Bij het voortschrijden van de aandoening treedt gevoelloosheid op.

Opmerkingen

Neuropathie is een lange-termijn-complicatie van diabetes mellitus. In het beginstadium treden klachten op als pijn en motorische onrust in het betreffende been. In een later stadium treden sensibiliteitsstoornissen op. Bij het diabetische voet-syndroom treden ulceraties meestal op in het stadium van de sensibiliteitsstoornissen.

Een patiënt voelt bijvoorbeeld niet dat er een steentje in zijn schoen zit, dat hij zich thuis heeft verwond toen hij op blote voeten liep, of dat zijn schoenen te krap zijn.

Behandelingsadviezen:

Bij neuropathische pijn is zorgvuldige diagnostiek vereist, om andere oorzaken te kunnen uitsluiten. Na het stellen van de diagnose kan het voortschrijden van de aandoening met behulp van een strenge bloedsuikercontrole worden vertraagd. Een effectieve therapie om de neuropathie terug te draaien is echter niet bekend.

Intensieve voorlichting van patiënten over het dagelijkse onderzoek van de voeten levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van het diabetische voet-syndroom.