Complexe wond – vicieuze cirkel

Complexe wond – vicieuze cirkel

Andriessen J. Huid en wondverzorging. In: Brink GTWJ van den. Lindsen F, Uffink Th. Red. Leerboek intensive-care-verpleegkunde deel 2 5e dr Amsterdam Reed Business Education. 2013. p 17 – 64.