Doelstelling & Inhoud

Doelstelling

  • Klinische Wondtoets om artsen en verpleegkundigen te ondersteunen wondfasen te onderscheiden en wondinfectie te herkennen
  • Positionering van HydroClean plus voor de behandeling van de complexe wond
  • Bespreken van motivatie en bewijs voor het gebruik van HydroClean plus

Inhoud

  • Wondgenezing en Complexe wonden
  • Klinische Behandelpaden per etiologie
  • Klinische Wondtoets
  • Positionering van HydroClean plus voor de complexe wond, motivatie en bewijs