Klinisch behandelpad – Diabetische voet

Klinisch behandelpad per etiologie:

Preventie en behandeling van de diabetische voet patient

Registered Nurses’ Association of Ontario. Assessment and Management of Foot Ulcers for People with Diabetes, Second Edition, March 2013.