Checklist

Klinische Wondtoets – aangepast naar Kingsley (2010)

 

Systemische Infectie (SI)Lokale Infectie (LI)Kritische Kolonisatie (KK)Kolonisatie (K)
Roodheid > 2cm & pijn Lokale roodheid < 2cm & pijn Geen verbetering (> 2 weken) geen cellulitis Verwachte vooruitgang
Uitgebreide warmte/zwelling Lokale warmte/zwelling
Snelle toename van nieuwe necrose in het wondbed en de wondomgeving Nieuwe necrose in het wondbed Dik geel beslag reageert niet op behandeling of keert snel terug Necrose / geel beslag makkelijk verwijderbaar
Toename wondgrootte Toename wondgrootte Penetrerende wondgeur
Veel en toenemend exsudaat Veel exsudaat Exsudaat neemt niet af Exsudaat passend bij het wondstadium
Pus Pus Blauw groen exsudaat Exsudaat passend bij het wondstadium
Bloederige plekjes / puntbloedinkjes / blaren Makkelijk bloedend wondbed Verkleurde en kwetsbare granulatie Normale granulatie epitheel
Sterk verhoogd hoeveelheid C-reactieve eiwitten Verhoogd hoeveelheid C-reactieve eiwitten Normaal hoeveelheid C-reactieve eiwitten Wond is kleiner na 2 weken therapie
Sterk verhoogd aantal witte bloedcellen Verhoogd aantal witte bloedcellen Normaal aantal witte bloedcellen
Koorts / koude rilling
Verwardheid (bejaarde)
Sepsis
Lymphangitis / adenitis

Download de checklist

C-reactieve proteine (CRP), witte bloedcellen (WBC)

Kingsley A. Managing the at risk patient: minimizing the risk of wound infection (BJN: Suppl; Nov. 2010 p1-11)

The Sign Checker has been designed by Andrew Kingsley to assist health professionals to differentiate between wounds that are colonized, critically colonized,
locally infected, and systemically infected.
The health professional records all the observable signs and symptoms on the Sign Checker and as a result, has a visual indication of the likely infection
status of the wound.
European Wound Management Association (2008) Position document hard to heal wounds a holistic approach. MEP Ltd, London
Bowler PG, Duerden BI, Armstrong DG (2001) Wound microbiology and associated approaches to wound management. Clin Microbiol Rev 14(2): 244–69