Klinische studie HydroClean plus – methode

Klinische studie HydroClean plus – methode

  • Observatieonderzoek waaraan 170 patiënten (gemiddelde leeftijd was 75 jaar) met uiteenlopende complexe wonden deelnamen
  • Evaluatie periode was 8 dagen of drie verbandwisselingen
  • Onderzocht werd: Werkzaamheid, compatibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van HydroClean Plus

Bron: Gebruiksonderzoek HydroClean plus, Deskriptive Auswertung; 2013; D Kaspar