Klinische studie – wondpijn mening patiënten

Klinische studie – wondpijn mening patiënten

 

Wondpijn verloop tijdens de studie – % wonden

 

Wondpijn tijdens verbandwisselingen – % wonden