Klinische studie – wondtypen

Klinische studie – wondtypen

Observatieonderzoek : N = 170 patiënten, 80% (136/170) had een complexe wond Gemiddelde wondduur voor de start van de studie was 5 maanden

Bron: Gebruiksonderzoek HydroClean plus, Deskriptive Auswertung; 2013; D Kaspar