Inleiding Pathofysiologie

Inleiding

Bij een verwonding van de huid of het onderliggend weefsel worden cellen beschadigd en ontstaat een bloeding Door de celbeschadiging worden verschillende processen gestimuleerd waarmee het lichaam de schade probeert te beperken. Deze processen worden traditioneel ingedeeld in 4 fasen.

Wat is een wond?

Onder de term “wond” verstaan we een pathologische toestand, waarbij weefsels onderling van elkaar zijn gescheiden of vernietigd zijn. In het eerste geval hebben we een gesloten wond, zoals een bloeduitstorting of een blaar. In het tweede geval hebben we meestal een open wond. Wonden kunnen in elk geval. Wonden kunnen in elk weefsel van het lichaam voorkomen, maar meestal wordt de term geassocieerd met een defect of beschadiging van de huid die het gevolg is van een fysieke, mechanische of thermische beschadiging van een onderliggende stoornis, die fysiologisch of pathologisch kan zijn.

Sommige weefsels (bijvoorbeeld bot en de meeste epithelia, waaronder de epidermis en de slijmvliezen) en zelfs organen – vooral in primitieve diersoorten – kunnen regenereren als ze beschadigd zijn; dit betekent dat de oorspronkelijke toestand exact wordt hersteld.

Indeling:

Fase 1: Ontstekingsfase

Fase 2: Granulatiefase

Fase 3: Maturatiefase

Fase 4: Littekenvorming