Fase 1: De Ontstekingsfase

De trombocyten of bloedplaatjes vormen een stevige fibrine prop waarmee de bloeding wordt gestelpt‚ Bacterien die in de wonde terecht zijn gekomen, worden in eerste instantie opgeruimd door neutrofiele granulocvten Daarna ruimen macrofagen het restant op.