Ulcus cruris venosum

Compendium
De gefaseerde wondbehandeling van
ulcus cruris venosum

Voorwoord

Veneuze veranderingen en veneuze ziekten behoren tot de
meest voorkomende aandoeningen. Men schat dat ongeveer
twee miljoen mensen in Duitsland een veneus ulcus
op het onderbeen hebben. Dit aantal maakt de sociale en
sociaal-economische relevantie van deze aandoening
duidelijk. De mate waarin een chronisch ulcus de kwaliteit
van leven van deze personen aantast, is hieruit echter niet
af te leiden. Veel ulcuspatiënten hebben al een lijdensweg
van tientallen jaren achter de rug met inadequate en
mislukte behandelpogingen. Vaak berusten zij in hun lot en
leggen zich neer bij het schijnbaar onvermijdelijke.

Dankzij moderne, weinig belastende diagnostische methoden
en overeenkomstige behandelconcepten is ulcus cruris
venosum vandaag de dag echter goed beheersbaar.
Van essentieel belang is echter de afdoende kennis van de
complexe geneeskundige problematiek evenals de
bekwaamheid van de arts om de patiënt te motiveren voor
een soms langdurige behandeling. Want juist het feit dat
het ulcus in sporadische gevallen snel geneest, veroorzaakt
problemen. Arts en patiënt verliezen hun geduld en zo komt
het regelmatig voor dat consequente compressietherapie
en wondbehandeling worden vervangen door niet-wetenschappelijke
polypragmasie.

In deze medical edition worden op pathofysiologische
inzichten gebaseerde behandelconcepten weergegeven
binnen het kader van conservatieve maatregelen. In deze
behandelconcepten vormt compressie de basisbehandeling.
Aan bod komen de mogelijkheden van een gefaseerde
wondbehandeling met toepassing van hydroactieve
verbanden, aangezien de vochtige wondbehandeling bij
chronische ulcera bijzonder effectief is gebleken.