Compressieverband als basisbehandeling

Compressieverband als basisbehandeling

“Er bestaat geen flebologie zonder compressietherapie”. Dit dogma is volledig van toepassing bij de behandeling van een veneus ulcus, want het effect van het compressieverband grijpt causaal in het ziektegebeuren in. Het omgeeft het been rondom met zo veel druk, dat de verwijde aderen worden samengedrukt. Hieruit resulteert een herstel of een zekere vervanging van de klepfunctie; de veneuze reflux van subfasciaal naar suprafasciaal neemt af, de stroomsnelheid van het veneuze bloed neemt toe. Compressie zorgt gelijktijdig voor een toename van de weefseldruk en daarmee een verhoging van de resorptie in de eindvaten en in de lymfevaten. Lokaal wordt de microcirculatie gestimuleerd, zodat de genezingstendens van het ulcus cruris venosum drastisch wordt verbeterd.

Bovendien dient het compressieverband als krachtige tegendruk tegen de op zijn minst gedeeltelijk herstelde werking van de kuitspierpomp en diens verbeterde effectiviteit. Bij lege artis uitgevoerde compressietherapie is er in de meeste gevallen snel sprake van analgesie en beginnende genezingstendens. Dit is bemoedigend voor de patiënt waardoor deze zich volledig kan motiveren voor de vaak langdurige behandeling. De werkingswijze van compressietherapie, belangrijke informatie over verbandmateriaal en aanlegtechnieken van compressieverband evenals contra-indicaties worden vanaf pagina 62 uitvoerig beschreven.