Invasieve behandelmethoden ter compensatie van chronische veneuze insufficiëntie

Invasieve behandelmethoden ter compensatie van chronische veneuze insufficiëntie

Het strippen van aderen, ‘uittrekken’ van een insufficiënt adergedeelte

In de moderne flebologie wordt gebruikgemaakt van invasieve behandelmethoden die elkaar aanvullen: het ‘droogleggen’ van de aderen en operatief ingrijpen. Welke methode wordt toegepast, is uiteindelijk afhankelijk van de anatomische identificatie van de plaats waar de terugstroom is verstoord en de intensiteit van de chronische veneuze insufficiëntie.

Primaire varicosis kan eventueel worden genezen door sclerosering van peri-ulcereuze varices, door operatief herstel van een staminsufficiëntie of door het droogleggen van zijtakvarices. De compressietherapie, eerst met het compressieverband, later met een compressiekous, is altijd tot aan de volledige genezing van de ulceratie vereist.

Bij secundaire varicosis en duidelijk herkenbare veneuze hypertensie in het suprafasciale veneuze systeem, lukt het zelden om insufficiënte perforerende venen, die het ulcus voeden, duurzaam af te sluiten. Het tijdelijke proces van sclerosering dat door het droogleggen wordt veroorzaakt, zorgt echter voor een tijdelijke hemodynamische ontlasting en leidt op die manier tot een wezenlijk verbeterde genezingstendens.

Dit heeft met name ook betrekking op de varices die zich door de ulceratie trekken, waardoor – uitgevoerd door deskundige en ervaren sclerotherapeuten – vaak een plotselinge genezing wordt bereikt.

Sclerosering binnen of in de buurt van gebieden met atrofie blanche vormt hierop een uitzondering. Indien sclerosering onvermijdelijk is, moet een aanzienlijk lagere concentratie van het scleroserende middel worden gekozen, dan in een gezond huidgedeelte raadzaam geweest zou zijn.

Als de chronische veneuze insufficiëntie op basis van functioneel diagnostische criteria niet kan worden gecompenseerd, moet na genezing van de ulceratie ten minste een ligatuur van de omliggende perforerende venen worden uitgevoerd om de hemodynamiek te ontlasten. Een duurzame behandeling met compressiekousen is echter absoluut noodzakelijk.