Atrauman Ag – zilverhoudend zalfkompres ter bestrijding van infectie

Atrauman Ag – zilverhoudend zalfkompres ter bestrijding van infectie

De kiemdodende werking van zilverhoudende wondverbanden is al lang bekend. Met het zilverhoudende zalfkompres Atrauman Ag is het gelukt een product te ontwikkelen met gegarandeerde bacteriëndodende werking, maar met slechts geringe toxiciteit, zodat de wondgenezing niet wordt belemmerd.

Werkingsmechanisme van Atrauman Ag: bacteriën (groen) worden bij contact met Atrauman Ag gedood. Met de wondafscheiding (geel) worden gedode bacteriën en de ontstane endotoxinen opgenomen in het secundaire wondverband. De lang aanhoudende bacteriëndodende werking van Atrauman Ag is aangetoond in een laboratoriumproef (methode ASTM 2180).

 

Het basismateriaal van Atrauman Ag bestaat uit een wijdmazig hydrofoob textiel van polyamide. Het is omgeven door metallisch zilver, dat chemisch stevig aan het basismateriaal is gebonden. Het met zilver omgeven basismateriaal is op zijn beurt geïmpregneerd met een hydrofiele zalfmassa. Het gehele systeem beschikt over een hoge lucht- en waterdampdoorlatendheid. Deze constructie biedt belangrijke voordelen: het zilverhoudende kompres geeft, eenmaal aangebracht op de wond, vanaf de oppervlakte zilverionen vrij zodra het in contact komt met exsudaat.

Een patiënt van 80, wondgenezingsstoornis met infectie na resectie van het 4e middenvoetsbeentje vanwege osteomyelitis in het os metatarsale 1) Eerste onderzoek: de wond heeft een afmeting van 3,2 x 2 cm, de wondbodem is voor 20% bedekt met licht en vochtig beslag; 40% bestaat uit granulatieen epitheelweefsel. Behandeling met Atrauman Ag in combinatie met PermaFoam. 2) Na twee weken Atrauman Ag: 50% van de wondbodem bestaat uit granulatie- of epitheelweefsel. 3) Afsluitend onderzoek: volledige epithelialisatie na een behandeling van 7 weken met Atrauman Ag

Deze verblijven grotendeels in de directe omgeving van het wondverband – slechts enkele ionen komen in de wond zelf terecht – en hechten zich aan het oppervlak van bacteriën waardoor deze zeker worden gedood. Het wondexsudaat wordt samen met de gedode bacteriën en de daarbij ontstane endotoxinen opgenomen in het secundaire wondverband.

Hoe minder zilverionen in de wond terechtkomen en daarmee worden afgegeven aan de huid, des te geringer is de toxiciteit van een zilverhoudend wondverband. De geringe toxiciteit van Atrauman Ag is aangetoond in proeven met de humane keratinocyten cellijn HaCaT. Het bacteriën-dodende bereik van Atrauman Ag is buitengewoon breed en omvat grampositieve en –negatieve bacteriestammen. Daarbij blijft de efficiënte bacteriëndodende werking niet alleen kortdurend, maar gedurende lange tijd van kracht. Ten slotte zorgt de zalfimpregnering voor de verzorging van de wondranden en het voorkomen van verkleving.

Van praktische betekenis is ook dat Atrauman Ag zonder afname van werkzaamheid kan worden gecombineerd met de meest uiteenlopende wondverbanden als secundair verband. Hierdoor kunnen geïndiceerde behandelmethoden verder worden uitgevoerd. Combinaties zijn mogelijk met bijvoorbeeld het schuimverband PermaFoam, het kompres met calciumalginaat Sorbalgon, het wondkussen TenderWet maar ook met traditionele wondverbanden zoals ES-kompressen.

Overzicht van hydroactieve wondverbanden

Opties voor de gefaseerde wondbehandeling van ulcus cruris venosum