Exsudaatcontrole en vochtige wondheling

Het ideale milieu voor granulatie en epithelialisatie blijkt een vochtige, beschermde
wonde te zijn (Westerhof, 1990). Een vochtig wondmilieu zorgt voor een snellere
celmigratie, vorming van een matrix, toename van macrofagen, fibroblasten en
myofibroblasten en het bevordert het autolytisch debrideren. Een vochtige wondheling
kan ook de pijnsensatie verminderen (Falanga, 1997; Martin et al. 2006; Bale en Grav,
2007). Wanneer echter te veel exsudaat wordt geproduceerd, kan dit hinderlijk zijn
voor de wondheling en infectie in de hand werken.
De uitdaging bestaat erin om enerzijds overtollig exsudaat te controleren en
anderzijds een vochtig wondmilieu te creëren om wondheling te stimuleren
Exsudaatcontrole en vochtige wondheling kunnen verkregen worden door het gebruik
van vochtige gazen of omslagen en/of moderne wondverbanden.

Vochtige gazen

In de literatuur wordt het gebruik van vochtige gazen of omslagen vaak beschreven.
Deze behandeling wordt voor het grootste deel als primaire behandeling opgestart
bij zeer natte wonden of nat eczeem. Afhankelijk van de geappliceerde vloeistof
kunnen de vochtige gazen een reinigende, opdrogende of een ontsmettende,
opdrogende functie hebben.
De vochtige omslagen kunnen worden aangewend als noodoplossing bij wonden
met necrose, infectie en veel exsudaat of bij wonden met zeer nat eczeem (Beele, 2004).

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte verbanden voor
de behandeling van chronische wonden.

Deel 1

Het eerste gedeelte bestaat uit een groepering van de verbanden naar gelang hun
gemeenschappelijke eigenschappen. De reden waarom voor deze specifieke
indeling gekozen werd, wordt per verbandcategorie beschreven. Een overzicht van
de specifieke verbandeigenschappen kan opgevraagd worden.

Deel 2

In het tweede deel wordt de mogelijkheid geboden om aan de hand van gewenste
verbandeigenschappen een geschikt verband te kiezen. De eigenschappen van het
gekozen verband en de aandachtspunten worden weergegeven. Een
gebruiksvriendelijk overzicht wordt beschikbaar gesteld.
Ga naar: