Infectiebeleid

De huid heeft een eigen bacteriële flora. Samen met de zuurmantel, die wordt afgescheiden door de hoornlaag van de opperhuid, vormt deze flora een beschermingsschild tegen het binnendringen van de niet—commensale (schadelijke) micro- organismen.

De kiemen die op de huid worden teruggevonden kunnen worden ingedeeld in 2 groepen:

De residente flora

De residentiële flora omvat vooral commensale (niet-schadelijke) micro-organismen
die in normale omstandigheden geen schade kunnen berokkenen aan de gezonde
mens. Staphylococcus epidermidis en de propionibacterium acne’s zijn de Gram
positieve kiemen die het meest voorkomen op de huid. In de oksels en de liesplooien
(vochtige en warme huidzones) kunnen echter ook vaak Gram-negatieve kiemen
worden teruggevonden. Kiemen behorende tot de residentiële flora kunnen overleven
en zich vermenigvuldigen ter hoogte van de huid.

De transiënte flora

De transiënte flora bevat enerzijds residente flora die naar de oppervlakte groeien en
anderzijds micro-organismen die vanuit de omgeving worden opgenomen. Deze
micro-organismen overleven slechts kortstondig en kunnen zich in natuurlijke
omstandigheden nauwelijks vermenigvuldigen. Wanneer echter het ecologisch
evenwicht van de huid verstoord raakt door bijvoorbeeld een wonde kunnen deze
micro-organismen er overleven en zich vermenigvuldigen.