Inleiding Wondclassificatie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken wat een wondclassificatiesysteem (definitie) is, wat het doel is, welke de problemen zijn en aan welke voorwaarden een dergelijk systeem moet voldoen‚ Er wordt ook een systeem behandeld dat gebaseerd is op de wond etiologie en de chroniciteit‚ Systemen op basis van het wonduitzicht en de evolutie worden nader besproken in het hoofdstuk omtrent wondobservatie.

Definitie

Door middel van wondclassificatie kan men structuur brengen in het complexe geheel van wonden die in de praktijk worden aangetroffen. Aan de hand van een classificatiesysteem worden huidletsels volgens bepaalde, vooraf vastgelegde, criteria in een cateorie geplaatst (Strauss 8‘ Aksenov, 2005}. Classificatiesystemen kunnen gebaseerd zijn op de wondetiologie, de chroniciteit, het uitzicht van de wond en de wondevolutie. Het geheel van geobserveerde wondkarakteristieken vvordt gestructureerd en schematisch vastgelegd.

Doel van classificatie

Het doel is complexe gegevens te categoriseren en te herleiden naar hanteerbare, overzichtelijke informatie Een indicatie voor de aard van de behandeling kan hieraan gekoppeld vvorden. Een classificatiesysteem kan helpen om de communicatie tussen zorgverleners te optimaliseren. Het doel van een dergelijke structuur is tweevoudig:

  • Men wil kenmerken definiëren waarmee een wond op een objectieve manier kan worden beschreven
  • Men wil de therapeutische benadering van de verschillende wondtypes in goede banen leiden.

De complexiteit van de wondzorgpraktijk maakt dat verschillende wondclassificaties naast en soms door elkaar gebruikt, wat hun praktische toepasbaarheid niet altijd ten goede komt. Een goede wondclassificatie moet wonden op een logische en pragmatische manier benaderen.