Inleiding wondobservatie

Het wondbeleid is, gezien de kosten en impact die het kan hebben op de kwaliteit van leven, een belangrijke parameter voor de kwaliteit van de zorg. Een effectief wondbeleid is gebaseerd op de medische voorgeschiedenis van de patiënt, de analyse van de onderliggende pathologie en de beoordeling van de wond. Een foutieve beoordeling kan leiden tot het nodeloos inzetten van dure en arbeidsintensieve maatregelen en tot suboptimale resultaten. De basis van een accurate wondbeoordeling vvordt gevormd door een correcte en consequente beoordeling van het wondbed. Het is belangrijk om de diagnose te kunnen stellen en het effect van de behandeling op korte en lange termijn te kunnen evalueren.

Wondbeoordeling is zowel voor verpleegkundigen als artsen een complexe vaardigheid.

Definitie

Wondobservatie omvat het gestructureerd verzamelen van geobserveerde wondeigenschappen Dit laat toe om de wonde te beoordelen en het wondbeleid te bepalen en te evalueren.

Doel

Het doel van wondobservatie is het aan elkaar koppelen van wondeigenschappen,
deze te structureren en te herleiden naar praktische richtlijnen. Met een wondobsentatie-instrument kunnen alle belanrijke aspecten van een wond in kaart worden gebracht. Het is een belangrijk communicatiemiddel en dient om de observatie van vvonden te uniformiseren en de continuïteit in het wondbeleid te verbeteren.