Meetinstrumenten

Meetlat

De eenvoudigste en goedkoopste methode om de grootte van het letsel te bepalen, is
het gebruik van een meetlatje. Aan de hand van de lengte, de breedte of de diameter
kan de oppevlakte bepaald worden. Deze tweedimensionele methode houdt in dat
de wond een perfect geometrische vorm moet hebben (bijv. rechthoekig, cirkelvormig, ovaal,‚‚‚)‚

Aftekenen op steriele transparante film

Een andere tweedimensionele methode is het aftekenen van de wond met behulp
van een pen op een steriele transparante film. Het voordeel is een eenvoudige
uitvoering met een minimum aan materiaal. Een correcte bepaling van de grenzen van
de wond is moeilijk en soms subjectief, doch zeer belangrijk. De nauwkeurigheid en
de betrouwbaarheid van deze methode wordt hierdoor beïnvloed.

Digitale fotografie met schaalvermelding

Bij deze tweedimensionele methode voor wondbeoordeling wordt gebruik gemaakt van diitale fotorafie‚ Op de foto wordt de referentieschaal aangegeven. Met deze schaal kan de lengte en de breedte van het letsel bepaald worden.

      

Planimetrie

Met deze methode wordt het oppevlak van een wond bepaald door het creëren
van een tweedimensioneel vlak op basis van een foto of een wondaftekening.
Transparant grafisch (1cm x 1cm) papier vvordt, manueel of digitaal, over de foto of de
wondaftekening gelegd, en het aantal volledige vakjes die door de wonde bedekt
worden, wordt geteld.