Meetinstrumenten

Meetlat

De eenvoudigste en goedkoopste methode om de grootte van het letsel te bepalen, is
het gebruik van een meetlatje. Aan de hand van de lengte, de breedte of de diameter
kan de oppervlakte bepaald worden. Deze tweedimensionale methode houdt in dat
de wond een perfect geometrische vorm moet hebben (bijv. rechthoekig, cirkelvormig, ovaal,‚‚‚)‚

Aftekenen op steriele transparante film

Een andere tweedimensionale methode is het aftekenen van de wond met behulp
van een pen op een steriele transparante film. Het voordeel is een eenvoudige
uitvoering met een minimum aan materiaal. Een correcte bepaling van de grenzen van
de wond is moeilijk en soms subjectief, doch zeer belangrijk. De nauwkeurigheid en
de betrouwbaarheid van deze methode wordt hierdoor beïnvloed.

Digitale fotografie met schaalvermelding

Bij deze tweedimensionale methode voor wondbeoordeling wordt gebruik gemaakt van digitale fotografie‚ Op de foto wordt de referentieschaal aangegeven. Met deze schaal kan de lengte en de breedte van het letsel bepaald worden.

      

Planimetrie

Met deze methode wordt het oppervlak van een wond bepaald door het creëren
van een tweedimensionaal vlak op basis van een foto of een wondaftekening.
Transparant grafisch (1cm x 1cm) papier wordt, manueel of digitaal, over de foto of de
wondaftekening gelegd, en het aantal volledige vakjes die door de wonde bedekt
worden, wordt geteld.